Regulamin ścianki CSE

Regulamin korzystania ze  ścianki wspinaczkowej Centrum Sportów Ekstremalnych przy ul. Poprzecznej 2 w Sanoku

 

Operatorem ścianki wspinaczkowej przy CSE w Sanoku  jest Harcerski Klub Górski „Born to climb” Hufca Sanok Chorągwi Podkarpackiej ZHP, ul Zielona 39 w Sanoku.

 

Przepisy ogólne

§ 1

 Obsługa ścianki wspinaczkowej pracuje na zasadach wolontariatu - bezpłatnie.

§ 2